OSP Reda Ochotnicza Straż Pożarna Reda

Nie dodano obrazkaDo głównych celów i zadań OSP należą:

1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,

2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń,

3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,

4. upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,

5. wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,

6. działania na rzecz ochrony środowiska,

7. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie,

8. wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP,

9. występy na zawodach sportowo-pożarniczych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Redzie
ul. Pucka 1
84-240 Reda
Województwo Pomorskie
tel.(58) 678-35-22

Najcześciej czytane na naszej stronie